Wdrożenie GLP, GMP, ISO 17025 w laboratorium

Oferujemy wdrożenie systemu jakości w laboratoriach badawczych i kontrolnych.

  • GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) - badania z zastosowaniem systemu fizykochemicznego i/lub biologicznego (badania in vitro, in vivo, ex vivo)
  • ISO 17025 - laboratoria badawcze i wzorcujące,
  • GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) - laboratoria kontroli jakości w firmach farmaceutycznych z uwzględnieniem wytycznych okreśonych przez OMCL oraz WHO.

Wdrożenie przez naszą firmę systemu jakości obejmuje:

  • ocenę funkcjonowania laboratorium
  • identyfikację etapów koniecznych do osiągnięcia zgodności z określonymi wymaganiami
  • pomoc przy realizacji poszczególnych etapów. 

Oferujemy również współpracę w przygotowaniu, przeprowadzeniu inspekcji/ audytów oraz udzielaniu odpowiedzi właściwym jednostkom.

Zakres świadczonej usługi jest ustalany wspólnie z Klientem.