Szkolenia - techniczna działalność laboratorium

Oferujemy przeprowadzenie merytorycznych szkoleń wewnętrznych dla laboratoriów, zakres ustalany na indywidulane zapotrzebowanie Klienta.

Zakres tematyczny szkoleń może obejmować:

  • Walidacja metod analitycznych/ bioanalitycznych z uwzględnieniem wytycznych dla danego obszaru stosowania (ICH, VICH, EDQM, FDA, ILAC, AOAC, Eurolab)
  • Statystyka w laboratorium: walidacja, przedstawianie i ocena wyników, karty kontrolne (wytyczne ICH, VICH, EDQM, ILAC, Eurolab, seria norm ISO)
  • Przyrządy pomiarowe i pomocnicze / systemy komputerowe (walidacja/ kwalifikacja/ sprawdzanie/ wzorcowanie/ konserwacja) - wytyczne OIML, IUPAC, EDQM, ILAC, WHO, seria norm ISO
  • Wzorce i materiały odniesienia - wytyczne OIML, ILAC, WHO, EDQM, seria norm ISO
  • Zastosowanie chromatografii w oznaczaniu składników w matrycy biologicznej: wybór standardu wewnętrznego na podstawie właściwości fizykochemicznych oznaczanych analitów, przygotowanie próbki/ materiału badanego, ustawienia parametrów technicznych wyposażenia, przeprowadzenie analizy, obliczanie i raportowanie wyników.
  • Badania bioanalityczne (badania przedkliniczne/ kliniczne) realizacja zgodnie z wymaganiami GLP oraz GCLP (zasady konstruowania „batch” z kontrolą jakości badania QA, analiza ISR - Inccured Sample Reanalysis, kryteria akceptacji „batch” oraz analizy ISR, przedstawienie i ocena wyników)