Szkolenia - system jakości

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych obejmujących wymagania, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu jakości dostosowanych do potrzeb Klienta.

Zakres tematyczny dla szkoleń systemu jakości może obejmować:

  • GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) - wymagania, wdrożenie i utrzymanie systemu jakości.
  • GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) od wymagań przez wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 17025 od wymagań przez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie
  • Dobra Praktyka Kontroli Jakości (GPCL) dla laboratoriów przemysłu farmaceutycznego – wymagania WHO z uwzględnieniem wymagań OMCL
  • Dobra Praktyka w hodowli komórkowej (GCCP) dla laboratoriów przeprowadzających badania in vitro