Program Zapewnienia Jakości

Oferujemy prowadzenie Programu Zapewnienia Jakości w laboratoriach badawczych zgodnie z wymaganiami dla systemu jakości GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej), który obejmuje między innymi:

  • Sprawdzenia Planów Badania / Aneksów na zgodność z wymaganiami GLP
  • Weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania wymagań GLP
  • Inspekcje jednostki badawczej i procesów
  • Inspekcje badań
  • Audyt sprawozdań końcowych

Zakres prowadzenia Programu Zapewnienia Jakości na zlecenie ustalamy z indywidualnymi potrzebami Klienta.