Konsultacje laboratorium

Doradztwo techniczne - walidacja metod analitycznych/ bioanalitycznych

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie opracowania oraz walidacji metod analitycznych i bioanalitycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla danego obszaru stosowania (ICH, VICH, OMCL, FDA, ILAC, Eurolab, AOAC).

Oferujemy pomoc przy:

  • Optymalizacji metod oraz opracowaniu dokumentacji,
  • Wyborze cech charakterystycznych/ parametrów walidacyjnych, opracowaniu planu walidacji wraz z kryteriami akceptacji,
  • Opracowanie raportu z walidacji wraz z oceną uzyskanych danych z przeprowadzonego eksperymentu walidacyjnego.

Doradztwo techniczne - nadzór nad wyposażeniem pomiarowym

Oferujmy konsultacje w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym (walidacja/ kwalifikacja/ sprawdzanie/ wzorcowanie/ konserwacja) - wytyczne OIML, IUPAC, OMCL, FDA, WHO, OECD, ILAC, seria norm ISO, które obejmują:

  1. Przyrządy pomiarowe i pomocnicze
  2. Wzorce i materiały odniesienia
  3. Systemy komputerowe

Konsultacje w zakresie realizacji badań bioanalitycznych

Oferujmy konsultacje w zakresie realizacji badań bioanalitycznych z wykorzystaniem systemu fizykochemicznego i/lub biologicznego zgodnie z wytycznymi EMA, FDA, ICH, VICH oraz dobrych praktyk GLP (Good Laboratory Practice), GCLP (Good Clinical Laboratory Practice), GCCP (Good Cell Culture Practice), które mogą obejmować:

  1. Badania przedkliniczne/ kliniczne
  2. Badania pozostałości
  3. Badania in vitro

Konsultacje w projektowaniu laboratorium

Oferujemy doradztwo w projektowaniu laboratorium z uwzględnieniem obowiązujących wymagań systemu jakości (np. GLP, GMP) oraz wymagań dla pomieszczeń/ instalacji z określonymi klasami czystości (jeżeli dotyczy), a także oferujemy doradztwo w doborze wyposażenia z uwzględnieniem rodzaju i ilości realizowanych badań.