Audyty – ocena dokumentacji

Oferujemy ocenę dokumentacji z uwzględnieniem wymagań dotyczących konkretnego obszaru stosowania.

Zakres dokumentacji podlegającej ocenie może obejmować:

  • Kompletność dokumentacji systemu zarządzania jakością na zgodność z określonymi wymaganiami
  • Metody analityczne i raporty walidacyjne
  • Moduł III CTD - dokumentacja rejestracyjna produktu leczniczego
  • Dokumentację Kontroli Jakości w firmie farmaceutycznej (specyfikacje, procedury, instrukcje, metody badawcze, raporty)
  • Badanie bioanalityczne (przedkliniczne/ kliniczne) na zgodność z wymaganiami i wytycznymi danego obszaru stosowania - raporty walidacyjne/ bioanalityczne
  • Ocenę planu badania łącznie z aneksami pod kątem spójności i zgodności z wymaganiami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)
  • Dokładność, kompletność i spójność danych oraz sprawozdanie końcowe z badania na zgodność z wymaganiami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej)