Audyty/ inspekcje

Przed podjęciem decyzji o wyborze firmy, której będzie zlecona realizacja badań lub wytwarzanie produktu przeprowadzamy inspekcję/ audyt oceniający stopień zgodności działalności firmy z wymaganiami oraz przedstawiamy raport zawierający mocne i słabe strony organizacji (w stosunku do wymagań uprawnionych jednostek, jeżeli dotyczy).

Przeprowadzamy na zlecenie Klienta niezależne inspekcje i audyty na zgodność z określonymi wymaganiami, których zakres może obejmować:

 • System zarządzania jakością lub wyspecyfikowany obszar systemu zarządzania (GLP, GMP, ISO 17025)
 • Wymagania techniczne:
  • proces wytwarzania - kompletność instrukcji i zapisów wytwarzania, kontrolę jakości oraz kontrolę wewnątrzprocesową, monitoring środowiskowy, walidację procesu,
  • realizacja badań - wyposażenie pomiarowe, metody badawcze i ich walidacja, raportowanie
 • Inspekcję badania na zgodność z wymaganiami GLP:
  • badania fizykochemiczne
  • badania prowadzone w systemach biologicznych
  • badania prowadzone w systemie fizykochemicznym i biologicznym