ATMP/ produkty biologiczne

Oferujemy wdrożenie systemu jakości dla wytwarzania biologicznych produktów/ produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) również w przypadku wyłączenia szpitalnego (HE-ATMP). Wdrażamy system jakości z uwzględnieniem wymagań obowiązujących dla tych produktów, które obejmują przede wszystkim regulacje dla:

 • GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania),
 • Banku Tkanek i Komórek.

Zapewniamy wsparcie zaczynając od klasyfikacji wytwarzanego produktu przez wdrożenie systemu jakości aż do uzsykania wymaganych opinii/ pozwolenia/ zezwolenia udzielanych przez właściwe organy nadzorujące.

Wdrożenie przez naszą firmę systemu jakości obejmuje:

 • Audyt wstępny laboratorium (ocena funkcjonowania oraz infrastruktury)
 • Identyfikację etapów koniecznych do osiągnięcia zgodności z określonymi wymaganiami, włączając określenie podmiotów z którymi współpraca jest wymagana,
 • Wsparcie przy realizacji poszczególnych etapów, w tym:
  • opracowanie dokumentacji systemu jakości oraz współpraca przy opracowaniu dokumentacji technicznej dla procesu wytwarzania produktów ATMP,
  • wdrożenie programu higieny dla aseptycznego wytwarzania produktów ATMP,
  • politykę kwalifikacji i walidacji (pomieszczenia czyste, urządzenia, systemy i procesy)
 • Przeprowadzenie szkoleń, audytów/ inspekcji wewnętrznych
 • Wsparcie przy uzyskaniu koniecznych pozwoleń przed rozpoczęciem wytwarzania produktów ATMP.

Korzystając z naszego wsparcia kilka laboratoriów uzyskało wymagane pozwolenia/ zezwolenia na wytwarzanie produktów HE-ATMP oraz ATIMP (badane produkty lecznicze terapii zaawansowanej).

Zakres świadczonej usługi jest ustalany wspólnie z Klientem.