Strona główna

Wdrożenie systemu jakości

Wdrożenie GLP, GMP, ISO 17025 w laboratoriach badawczych i kontrolnych. Wdrożenie systemu jakości dla wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) również dla HE-ATMP oraz ATIMP.

Konsultacje

Konsultacje w zakresie metod analitycznych, wyposażenia pomiarowego. Projektowanie laboratorium. Konsultacje w zakresie wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) również dla HE-ATMP oraz ATIMP.

Audyty

Niezależne inspekcje i audyty na zgodność z określonymi wymaganiami. Inspekcja badania GLP. Ocena dokumentacji laboratorium. Prowadzenie Programu Zapewnienia Jakości (GLP).

Szkolenia

Szkolenia wewnętrzne realizowane na zapotrzebowanie Klienta: system jakości GLP, GMP, ISO 17025 i działalność techniczna laboratorium.