Strona główna

Wdrożenie systemu jakości

Wdrożenie GLP, GMP, ISO 17025 w laboratoriach badawczych i kontrolnych. Wdrożenie systemu jakości dla wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) również w przypadku wyłączenia szpitalnego/ produktów biologicznych.

Konsultacje

Konsultacje w zakresie walidacji metod analitycznych, wyposażenia pomiarowego, projektowanie laboratorium. Konsultacje w zakresie wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) również w przypadku wyłączenia szpitalnego/ produktów biologicznych.

Audyty

Niezależne inspekcje i audyty przed wyborem Zleceniobiorcy/ na zgodność z określonymi wymaganiami. Inspekcja badania GLP. Ocena dokumentacji laboratorium. Prowadzenie Programu Zapewnienia Jakości (GLP).

Szkolenia

Szkolenia wewnętrzne realizowane na zapotrzebowanie Klienta: system jakości GLP, GMP, ISO 17025; działalność techniczna laboratorium (badania bioanalitycznne, walidacja metod analitycznych/ bioanalitycznych, statystyka, nadzór nad wyposażeniem).